<?php global $canvys; /** * The header for our theme * * Displays all of the <head> section and the beginning of the body * * @package WordPress * @subpackage Canvys * @since Version 1.0 */ ?><!DOCTYPE html> <html <?php language_attributes(); ?> <?php cv_html_class(); ?>> <head> <meta charset="<?php bloginfo( 'charset' ); ?>"> <meta name="viewport" content="width=device-width, initial-scale=1"> <title><?php echo cv_set_front_title(); ?></title> <link rel="profile" href="http://gmpg.org/xfn/11"> <link rel="pingback" href="<?php bloginfo( 'pingback_url' ); ?>"> <!-- Plugin and theme output with wp_head()--> <?php /* add javascript to pages with threaded comments */ if ( is_singular() && get_option('thread_comments') ) { wp_enqueue_script('comment-reply'); } /* Always have wp_head() just before the closing </head> * tag of your theme, or you will break many plugins, which * generally use this hook to add elements to <head> such * as styles, scripts, and meta tags. */ wp_head(); ?></head> <body <?php body_class(); ?>> <script> document.body.className = document.body.className.replace('no-js','js'); </script> <!-- Top Anchor --> <div id="top"></div> <div id="container" class="page-container"> <div class="wrap-all"><?php // Display the header if ( cv_is_header_active() ) : // Check if header is stretched $stretched_class = cv_theme_setting( 'header', 'enable_stretched' ) ? ' is-free' : null; /* include Secondary Bar */ if ( ! cv_is_page_slide_active() && cv_is_additional_bar_active() ) { ?> <section class="header-additional-bar has-clearfix" id="header-additional-bar"> <div class="wrap <?php echo $stretched_class; ?>"> <div class="cv-user-font"> <?php get_template_part( 'inc/content/additional-bar' ); ?> </div> </div> </section> <?php } /* Include header marker if sticky header is active */ if ( cv_is_header_sticky() ) { $collapsing_class = cv_is_header_collapsing() ? 'is-collapsing' : null; $transparent_class = cv_is_header_transparent() ? ' transparency-active' : null; echo '<div id="header-marker" class="' . $collapsing_class . $transparent_class . '"></div>'; } ?> <header id="header" <?php cv_top_header_class(); ?>> <div class="wrap has-clearfix<?php echo $stretched_class; ?>"> <div class="cv-user-font"><?php // Include Logo get_template_part( 'inc/content/logo' ); // Include Primary navigation get_template_part( 'inc/content/main-navigation' ); // Allow users to add content to the header do_action('cv_header'); ?> <!-- End .cv-user-font --> </div> <!-- End #header .wrap --> </div> <!-- End #header --> </header> <div class="clearfix"></div> <?php endif; // After header action do_action('cv_after_header'); // Banner area if ( cv_is_banner_active() ) { get_template_part( '

KK LOKOMOTIVA NA VETERANSKIH PRVENSTVIH OKZ/OTS MARIBOR 1999/00 – 2015/16 (16 PRVENSTEV)

OTS/OKZ Maribor veteranska prvenstva organizira od tekmovalne sezone 1999/00. Prvo prvenstvo (100 lučajev) je bilo 3.6.2000 v Radencih, kjer so bili zgolj dve moški starostni kategoriji, prvaka sta postala Janez Granda (Miklavž) s 458 keglji (50 – 59 let) in Jože Blazina (Miklavž) s 439 keglji (+60 let) pred legendo Mirom Steržajem, ki je zaostal za 9 kegljev. Med veterankami je v edini kategoriji zmagala Zofija Romih (MTT) s 418 keglji. Sodelovalo je 28 kegljačev in 4 kegljačice.

V naslednji sezoni prvenstva ni bilo, od sezone 2001/02 (v Slovenski Bistrici na 100 lučajev) pa se odvijajo redno, v Radencih leta 2003 prvič na 120 lučajev. Slovenska Bistrica je bila prizorišče sedemkrat, trikrat je bilo prvenstvo v Ceršaku, po dvakrat v Radencih, dvorani Tabor v Mariboru in na Ptuju.

Lokomotivo so na prvem prvenstvu leta 2000 zastopali Stanko Šimunić (413), v mlajši skupini je zasedel 9.mesto, v kategoriji starejših je bil Peter Rakovič (425) tretji, Vinko Mandl (411) četrti, Franc Vidmar (380) peti in Vili Hercog (360) sedmi. Med kegljačicami je bila Zinka Veber (364) četrta.

Lokosi smo na dosedanjih 16 območnih veteranskih prvenstvih zabeležili 45 uvrstitev med 3 (21 prvih, 8 drugih in 16 tretjih mest) oziroma 62 uvrstitev med najboljših 5. Prepričljivo najuspešnejši je z 9 zmagami ter s 15 osvojenimi pokali oziroma medaljami Peter Rakovič, ki se samo enkrat ni uvrstil med najboljše tri (v sezoni 2013/14, ko niti ni nastopil)!

UVRSTITVE VETERANOV KKL MED 3 NA OBMOČNIH VETERANSKIH PRVENSTVIH 1999/00 – 2015/16 (21-8-16)

1.M 2.M 3.M
Peter Rakovič 9 2 4
Borut Planinšič 2 1 2
Izet Lemezović 2 1 1
Jože Špenga 1 2 0
Vinko Mandl 1 1 2
Oto Lorenčič 1 0 1
Zinka Veber 1 0 0
Majda Krajnc 1 0 0
Slavica Juroš 1 0 0
Franc Ilešič 1 0 0
Avgust Volšek 1 0 0
Zofka Romih 0 1 1
Jože Golob 0 0 2
Alojz Škofljanec 0 0 1
Josip Matulin 0 0 1
Vinko Pernek 0 0 1

UVRSTITVE NA OBMOČNIH VETERANSKIH PRVENSTVIH MED 3 PO LETIH (1999/00 – 2015/16)

1. MESTO

 • Peter Rakovič 2001/02 (+60), 2002/03 (+65), 2003/04 (+65), 2006/07 (+65), 2007/08 (+70), 2009/10 (+70), 2010/11 (+70), 2014/15 (+70), 2015/16 (+70)
 • Vinko Mandl 2001/02 (+60),
 • Borut Planinšič 2004/05 (+50), 2012/13 (+60),
 • Zinka Veber 2005/06 (+60), Majda Krajnc 2006/07 (+60),
 • Slavica Juroš (+65),
 • Franc Ilešič 2007/08 (+55), Oto Lorenčič 2011/12 (+65),
 • Izet Lemezović 2013/14 (+55), 2014/15 (+55),
 • Avgust Volšek 2014/15 (+60),
 • Jože Špenga 2014/15 (+65)

 

2. MESTO:

 • Vinko Mandl 2003/04 (+65),
 • Peter Rakovič 2004/05 (+65), 2005/06 (+65),
 • Zofija Romih 2004/05 (+55),
 • Jože Špenga 2012/13 (+65), 2015/16 (+65),
 • Borut Planinšič 2014/15 (+60),
 • Izet Lemezović 2015/16 (+55)

 

3. MESTO:

 • Peter Rakovič 1999/00 (+60), 2008/09 (+65), 2011/12 (+70), 2012/13 (+70),
 • Alojz Škofljanec 2001/02 (+60),
 • Vinko Mandl 2002/03 (+65), 2004/05 (+65),
 • Borut Planinšič 2003/04 (+50), 2015/16 (+65),
 • Zofija Romih 2006/07 (+60),
 • Jože Golob 2007/08 (+60), 2010/11 (+60),
 • Josip Matulin 2009/10 (+60),
 • Izet Lemezović 2012/13(+55),
 • Oto Lorenčič 2013/14(+70),
 • Vinko Pernek 2014/15(+55)

 

4. MESTO (11 KRAT)

Vinko Mandl 1999/00 (+60), Milojko Mihajlović 2002/03 (+55), 2007/08 (+65), Franc Ilešič 2004/05 (+50), Jože Golob 2004/05 (+55), 2011/12 (+60), Avgust Volšek 2007/08 (+55), 2010/11 (+60), Janez Podgoršek 2009/10 (+60), Jože Špenga 2013/14 (+65), Oto Lorenčič 2014/15 (+70)

 

5. MESTO (11 KRAT)

Franc Vidmar 1999/00 (+60), Borut Planinšič 2001/02 (+50), Avgust Volšek 2003/04 (+50), 2012/13 (+60), Mirko Lukić 2004/05 (+50), Milojko Mihajlović 2004/05 (+60), Zofija Romih 2005/06 (+55), Franc Ilešič 2008/09 (+55), Leon Polše 2013/14 (+50), 2014/15 (+55), Vinko Pernek 2015/16 (+55)

10 NAJBOLJŠIH UVRSTITEV V ABSOLUTNI MOŠKI KONKURENCI 1999/00 – 2015/16

(VSE STAROSTNE KATEGORIJE SKUPNO)

 1. mesto: Izet Lemezović 557 (2014/15, 35 udeležencev)
 2. mesto: Peter Rakovič 572 (2010/11, 31 udeležencev), Izet Lemezović 546 (2015/16, 25 udeležencev)
 3. mesto: Jože Špenga 556 (2014/15, 35 udeležencev)
 4. mesto: Borut Planinšič 532 (2004/05, 37 udeležencev), 541 (2008/09, 30 udeležencev), 567 (2012/13, 48 udeležencev), Peter Rakovič 558 (2006/07, 47 udeležencev), Avgust Volšek 548 (2014/15, 35 udeležencev)
 5. mesto: Peter Rakovič 554 (2007/08, 43 udeležencev)

10 NAJBOLJŠIH REZULTATOV VETERANOV KKL NA OBMOČNIH VETERANSKIH PRVENSTVIH 1999/00 – 2015/16

572 – Peter Rakovič (2010/11)

567 – Borut Planinšič (2012/13)

557 – Izet Lemezović (2012/13)

557 – Izet Lemezović (2014/15)

556 – Jože Špenga (2014/15)

554 – Peter Rakovič (2007/08)

552 – Izet Lemezović (2012/13)

551 – Oto Lorenčič (2011/12)

548 – Franc Ilešič (2007/08)

548 – Avgust Volšek (2014/15)

PREGLEDNICA O UDELEŽBI NA VETERANSKIH PRVENSTVIH OKZ/OTS MARIBOR 1999/00 – 2015/16

SEZONA KRAJ MOŠKI ŽENSKE SKUPNO
1. 1999/00 Radenci 28 4 32
2. 2001/02 S.Bistrica 37 12 39
3. 2002/03 Radenci 61 19 80
4. 2003/04 S.Bistrica 46 20 66
5. 2004/05 Ptuj 37 17 54
6. 2005/06 S.Bistrica 50 17 67
7. 2006/07 S.Bistrica 47 21 68
8. 2007/08 Maribor (D.Tabor) 43 17 60
9. 2008/09 Maribor (D.Tabor) 30 9 39
10. 2009/10 Ceršak 29 6 35
11. 2010/11 S.Bistrica 31 8 39
12. 2011/12 S.Bistrica 52 14 66
13. 2012/13 Ceršak 48 6 54
14. 2013/14 S.Bistrica 32 9 41
15. 2014/15 Ceršak 35 6 41
16. 2015/16 Ptuj 25 7 32

© 2023 Kegljaški klub Lokomotiva Maribor