NAJVIDNEJŠE EKIPNE IN POSAMIČNE UVRSTITVE (MED 10)
KK LOKOMOTIVA 1990/91 – 2015/16
26 TEKMOVALNIH SEZON

DRŽAVNA TEKMOVANJA V OKVIRU KZS

1.MESTO

1995/96: Anja Balog na državnem kadetskem prvenstvu

1995/96: Alenka Nabernik, Nastja Horvat na državnem kadetskem prvenstvu v dvojicah

2003/04: Peter Rakovič na državnem veteranskem prvenstvu (+65)

2004/05: ekipa Lokomotive na državnem prvenstvu v borbenih igrah (naslov državnih prvakov so osvojili Zvonko Cafuta, Borut Planinšič, Borut Ramšak, Jože Golob, Peter Rakovič,Simon Mali; trener ekipe je bil Srečko Lešnik)

 

2.MESTO

2001/02: ekipa Lokomotive v 3.državni ligi-vzhod (srebrne medalje so si priigrali: Jože Golob(18), Peter Rakovič (18), Zvonko Cafuta (18), Boris Kolenc (18), Borut Planinšič (17), Borut Ramšak (4), Slavko Štelcar (3), Mirko Lukić, Dejan Koser, Milojko Mihajlović (vsi po en nastop; trener ekipe je bil Vinko Mandl st.)

2003/04: Milojko Mihajlović na državnem veteranskem prvenstvu (+60)

2003/04: Borut Planinšič po povprečju v idealni šesterki prvenstva v 3.državni ligi-vzhod

2006/07: Borut Ramšak po povprečju v idealni šesterki prvenstva v 3.ligi-vzhod

2007/08: ekipa Lokomotive na državnem prvenstvu v borbenih igrah (srebrne medalje so osvojili: Dejan Koser, Željko Skrober, Slavko Štelcar, Milan Mali, Borut Ramšak, Simon Mali; trener ekipe je bil Borut Ramšak)

2010/11: Avgust Volšek na državnem veteranskem prvenstvu (+60)

2011/12: Oto Lorenčič na državnem veteranskem prvenstvu (+65)

2015/16: Borut Planinšič na državnem veteranskem prvenstvu (+65)

 

3.MESTO

1993/94: ekipa Lokomotive na državnem mladinskem ekipnem prvenstvu (kegljali so: Simon Mali, Vinko Mandl ml., Željko Skrober, Borut Ramšak; trener je bil Vinko Mandl st.)

2000/01: Peter Rakovič na državnem veteranskem prvenstvu (+60)

2004/05: Mirko Lukić na državnem veteranskem prvenstvu (+50)

2008/09: Robert Simonič po povprečju v idealni šesterki prvenstva v 3.ligi-vzhod

2011/12: Avgust Volšek na državnem veteranskem prvenstvu (+60)

2013/14: Peter Rakovič na državnem veteranskem prvenstvu (+70)

2014/15: Izet Lemezović na državnem veteranskem prvenstvu (+55)

2014/15: Peter Rakovič na državnem veteranskem prvenstvu (+70)

 

4.MESTO

1995/96: Simon Mali na državnem mladinskem prvenstvu in uvrstitev v državno reprezentanco

2003/04: Peter Rakovič po povprečju v idealni šesterki prvenstva v 3.državni ligi-vzhod

2009/10: Milan Podgoršek po povprečju v idealni šesterki 3.državne lige-vzhod

2009/10: Peter Rakovič na državnem veteranskem prvenstvu (+70)

2011/12: Borut Planinšič po povprečju v idealni šesterki 3.državne lige – vzhod

2012/13: Borut Planinšič na državnem veteranskem prvenstvu (+60)

2013/14: Avgust Volšek na državnem veteranskem prvenstvu (+60)

 

5.MESTO

2001/02: Borut Planinšič po povprečju v idealni šesterki prvenstva v 3.državni ligi-vzhod

2002/03: Milojko Mihajlović na državnem veteranskem prvenstvu (+55)

2003/04: Simon Mali po povprečju v idealni šesterki prvenstva v 3.državni ligi-vzhod

2004/05: ekipa Lokomotive v 3.državni ligi-vzhod

2004/05: Jože Golob na državnem veteranskem prvenstvu (+55)

2005/06: ekipa Lokomotive v 3.državni ligi-vzhod

2008/09: ekipa Lokomotive na državnem prvenstvu v borbenih igrah

2008/09: ekipa Lokomotive v 3.državni ligi-vzhod

2009/10: ekipa Lokomotive na državnem prvenstvu v borbenih igrah

2009/10: ekipa Lokomotive v 3.državni ligi-vzhod

2009/10: Borut Ramšak po povprečju v idealni šesterki prvenstva v 3.državni ligi-vzhod

2013/14: Izet Lemezović na državnem veteranskem prvenstvu (+55)

2013/14: Jože Špenga na državnem veteranskem prvenstvu (+65)

 

6.MESTO

1995/96: ekipa Lokomotive na državnem mladinskem ekipnem prvenstvu

1997/98: ekipa Lokomotive v 3.državni ligi

2000/01: Borut Planinšič po povprečju v idealni šesterki prvenstva v 3.državni ligi-vzhod

2001/02: druga ekipa Lokomotive na državnem prvenstvu v borbenih igrah

2005/06: Peter Rakovič na državnem veteranskem prvenstvu (+65)

2005/06: Zinka Veber na državnem veteranskem prvenstvu (+60)

2005/06: Borut Ramšak po povprečju v idealni šesterki prvenstva v 3.državni ligi-vzhod

2014/15: Borut Planinšič na državnem veteranskem prvenstvu (+60)

2015/16: Vinko Pernek na državnem veteranskem prvenstvu (+55)

2016/17: Oto Lorenčič na državnem veteranskem prvenstvu (+70)

 

7.MESTO

1994/95: Simon Mali na izbirnem tekmovanju in uvrstitev v državno mladinsko reprezentanco

2002/03: Mirko Lukić na državnem veteranskem prvenstvu (+50)

2007/08: ekipa Lokomotive v 3.državni ligi

2015/16: Izet Lemezović na državnem veteranskem prvenstvu (+55)

 

8.MESTO

1994/95: ekipa Lokomotive na državnem mladinskem ekipnem prvenstvu

1996/97: ekipa Lokomotive v 3.državni ligi

2000/01: ekipa Lokomotive v 3.državni ligi

2002/03: ekipa Lokomotive v 3.državni ligi

2002/03: Peter Rakovič na državnem veteranskem prvenstvu (+60)

2005/06: ekipa Lokomotive na državnem prvenstvu v borbenih igrah

2006/07: Peter Rakovič na državnem veteranskem prvenstvu (+65)

2007/08: Peter Rakovič na državnem veteranskem prvenstvu (+65)

 

9.MESTO

1999/00: ekipa Lokomotive v 3.državni ligi

2001/02: prva ekipa Lokomotive na državnem prvenstvu v borbenih igrah

2003/04: ekipa Lokomotive v 3.državni ligi

2007/08: Franc Ilešič na državnem veteranskem prvenstvu (+55)

2009/10: Jože Golob na državnem veteranskem prvenstvu (+60)

2010/11: ekipa Lokomotive v 3.državni ligi

2011/12: Peter Rakovič na državnem veteranskem prvenstvu (+70)

2012/13: Jože Špenga na državnem veteranskem prvenstvu (+65)

2015/16: Josip Matulin na državnem veteranskem prvenstvu (+65)

 

10.MESTO

1994/95: druga ekipa Lokomotive na državnem prvenstvu v borbenih igrah

1998/99: ekipa Lokomotive v 3.državni ligi

2000/01: Franc Ilešič na državnem veteranskem prvenstvu (+50)

2003/04: ekipa Lokomotive na državnem prvenstvu v borbenih igrah

2006/07: ekipa Lokomotive v 3.državni ligi

2010/11: Peter Rakovič na državnem veteranskem prvenstvu (+70)

2011/12: ekipa Lokomotive v 3.državni ligi

2015/16: Peter Rakovič na državnem veteranskem prvenstvu (+70)

 

12.MESTO

1991/92: Branko Petek na državnem članskem prvenstvu

 

15.MESTO

2000/01: Zinka Veber in Peter Rakovič na državnem prvenstvu v mešanih dvojicah

 

20.MESTO

2009/10: Borut Ramšak na državnem članskem prvenstvu

 

23.MESTO

1993/94: Srečko Lešnik in Vinko Mandl st. na državnem prvenstvu v dvojicah

1994/95: Jože Golob in Martin Brečko na državnem prvenstvu v dvojicah

 

28.MESTO

1995/96: Srečko Lešnik na državnem članskem prvenstvu

 

30.MESTO

1993/94: Srečko Lešnik na državnem članskem prvenstvu

 

32.MESTO

2015/16: Erik Haložan na državnem članskem prvenstvu

 

33.MESTO

2004/05: Borut Planinšič na državnem članskem prvenstvu

 

39.MESTO

2015/16: Izet Lemezović na državnem članskem prvenstvu

 

43.MESTO

1994/95: Srečko Lešnik na državnem članskem prvenstvu

 

49.MESTO

1994/95: Borut Planinšič na državnem ćlanskem prvenstvu

PRIPIS: niso znane uvrstitve Srečka Lešnika na državnem članskem prvenstvu 1993/94 in 1995/96

 

REZIME UVRSTITEV MED 3 NA TEKMOVANJIH KZS (20 KRAT)

4 x 1.mesto – 1 x ekipno in 3 x posamično

8 x 2.mesto – 2 x ekipno in 6 x posamično

8 x 3.mesto – 1 x ekipno in 7 x posamično

SKUPNO: 20 x MED 3 (4 x EKIPNO IN 16 X POSAMIČNO)

OBMOČNA TEKMOVANJA OKZ PODRAVJA/OTS MARIBOR

1.MESTO

1990/91: ekipa Lokomotive v 1.območni ligi

1991/92: ekipa Lokomotive v 1.območni ligi

1993/94: tretja ekipa Lokomotive v 3.območni ligi

1993/94: Simon Mali na območnem mladinskem prvenstvu

1994/95: Anja Balog na območnem pionirskem prvenstvu

1995/96: Maja Drevenšek na območnem kadetskem prvenstvu

1995/96: Alenka Nabernik na območnem kadetskem prvenstvu

1995/96: ekipa Lokomotive v 1.območni ligi in uvrstitev v 3.državno ligo-vzhod

1996/97: tretja ekipa Lokomotive v 3.območni ligi

2001/02: Peter Rakovič na območnem veteranskem prvenstvu (+60)

2001/02: Vinko Mandl na območnem veteranskem prvenstvu (+65)

2002/03: Peter Rakovič na območnem veteranskem prvenstvu (+65)

2003/04: Peter Rakovič na območnem veteranskem prvenstvu (+65)

2004/05: Borut Planinšič na območnem veteranskem prvenstvu (+50)

2004/05: druga ekipa Lokomotive v drugi ligi OTS Maribor

2005/06: Zinka Veber na območnem veteranskem prvenstvu (+60)

2006/07: Peter Rakovič na območnem veteranskem prvenstvu (+65)

2006/07: Majda Krajnc na območnem veteranskem prvenstvu (+60)

2006/07: Slavica Juroš na območnem veteranskem prvenstvu (+65)

2007/08: Franc Ilešič na območnem veteranskem prvenstvu (+55)

2007/08: Peter Rakovič na območnem veteranskem prvenstvu (+65)

2009/10: Peter Rakovič na območnem veteranskem prvenstvu (+70)

2010/11: Peter Rakovič na območnem veteranskem prvenstvu (+70)

2011/12: Oto Lorenčič na območnem veteranskem prvenstvu (+65)

2012/13: Borut Planinšič na območnem veteranskem prvenstvu (+60)

2013/14: ekipa Lokomotive v 1.območni ligi in nastop v kvalifikacijah za 3.državno ligo

2013/14: Izet Lemezović na območnem veteranskem prvenstvu (+55)

2014/15: Izet Lemezović na območnem veteranskem prvenstvu (+55)

2014/15: Avgust Volšek na območnem veteranskem prvenstvu (+60)

2014/15: Jože Špenga na območnem veteranskem prvenstvu (+65)

2014/15: Peter Rakovič na območnem veteranskem prvenstvu (+70)

2015/16: ekipa Lokomotive v 1.območni ligi in nastop v kvalifikacijah za 3.državno ligo

2015/16: druga ekipa Lokomotive v 2.območni ligi

2015/16: Izet Lemezović na območnem članskem prvenstvu

2015/16: Izet Lemezović v idealni šesterki prvenstva v 1.območni ligi

2015/16: Peter Rakovič na območnem veteranskem prvenstvu (+70)

 

2.MESTO

1994/95: druga ekipa Lokomotive v 2.območni ligi

1994/95: Alenka Nabernik na pionirskem območnem prvenstvu

1995/96: Srečko Lešnik po povprečju v idealni šesterki v 1.območni ligi

1995/96: Simon Mali na mladinskem območnem prvenstvu

2002/03: druga ekipa Lokomotive v 2.območni ligi

2003/04: Vinko Mandl na območnem veteranskem prvenstvu (+65)

2004/05: druga ekipa Lokomotive v 2.območni ligi

2004/05: Peter Rakovič na območnem veteranskem prvenstvu (+65)

2004/05: Zofka Romih na območnem veteranskem prvenstvu (+55)

2005/06: Peter Rakovič na območnem veteranskem prvenstvu (+65)

2006/07: ekipa Lokomotive na območnem prvenstvu v borbenih igrah

2009/10: druga ekipa Lokomotive v 1.območni ligi

2012/13: Jože Špenga na območnem veteranskem prvenstvu (+65)

2014/15: Borut Planinšič na območnem veteranskem prvenstvu (+60)

2015/16: Borut Planinšič in Izet Lemezović na območnem članskem prvenstvu v tandemih

2015/16: Izet Lemezović na območnem veteranskem prvenstvu (+55)

2015/16: Jože Špenga na območnem veteranskem prvenstvu (+65)

 

3.MESTO

1994/95: ekipa Lokomotive v 1.območni ligi

1994/95: Vinko Mandl ml. na območnem mladinskem prvenstvu

1994/95: Nastja Horvat na območnem pionirskem prvenstvu

1995/96: druga ekipa Lokomotive na območnem prvenstvu v borbenih igrah

1998/99: ekipa Lokomotive na območnem prvenstvu v borbenih igrah

1998/99: tretja ekipa Lokomotive v 2.območni ligi

1999/00: Peter Rakovič na območnem veteranskem prvenstvu (+60)

2001/02: ekipa Lokomotive na območnem prvenstvu v borbenih igrah

2001/02: Alojz Škofljanec na območnem veteranskem prvenstvu (+60)

2002/03: Vinko Mandl na območnem veteranskem prvenstvu (+65)

2003/04: Borut Planinšič na območnem veteranskem prvenstvu (+50)

2004/05: Vinko Mandl na območnem veteranskem prvenstvu (+65)

2006/07: Zofka Romih na območnem veteranskem prvenstvu (+60)

2007/08: Jože Golob na območnem veteranskem prvenstvu (+60)

2008/09: Peter Rakovič na območnem veteranskem prvenstvu (+65)

2009/10: Josip Matulin na območnem veteranskem prvenstvu (+60)

2010/11: ekipa Lokomotive na prvem pokalnem predtekmovanju

2010/11: Jože Golob na območnem veteranskem prvenstvu (+60)

2011/12: Peter Rakovič na območnem veteranskem prvenstvu (+70)

2012/13: ekipa Lokomotive v 1.ligi OTS Maribor

2012/13: Izet Lemezović na območnem veteranskem prvenstvu (+55)

2012/13: Peter Rakovič na območnem veteranskem prvenstvu (+70)

2013/14: Oto Lorenčič na območnem veteranskem prvenstvu (+70)

2014/15: ekipa Lokomotive v 1.ligi OTS Maribor

2014/15: Dalibor Katavić v idealni šesterki prvenstva v 1.območni ligi

2014/15: druga ekipa Lokomotive v 2.ligi OTS Maribor

2014/15: Vinko Pernek na območnem veteranskem prvenstvu (+55)

2015/16: Igor Skaza in Erik Haložan na območnem članskem prvenstvu v tandemih

2015/16: Borut Planinšič na območnem veteranskem prvenstvu (+65)

 

4.MESTO

1993/94: ekipa Lokomotive v prvi območni ligi OKZ Maribor

1993/94: ekipa Lokomotive na območnem prvenstvu v borbenih igrah

1994/95: ekipa Lokomotive na območnem prvenstvu v borbenih igrah

1995/96: prva ekipa Lokomotive na območnem prvenstvu v borbenih igrah

1996/97: ekipa Lokomotive na območnem prvenstvu v borbenih igrah

1999/00: Vinko Mandl na območnem veteranskem prvenstvu (+60)

2002/03: Milojko Mihajlović na območnem veteranskem prvenstvu (+55)

2004/05: Borut Planinšič na območnem članskem prvenstvu in uvrstitev na državno prvenstvo

2004/05: Franc Ilešič na območnem veteranskem prvenstvu (+50)

2004/05: Jože Golob na območnem veteranskem prvenstvu (+55)

2007/08: Avgust Volšek na območnem veteranskem prvenstvu (+55)

2007/08: Milojko Mihajlović na območnem veteranskem prvenstvu (+65)

2009/10: Janez Podgoršek na območnem veteranskem prvenstvu (+60)

2010/11: Avgust Volšek na območnem veteranskem prvenstvu (+60)

2011/12: Jože Golob na območnem veteranskem prvenstvu (+60)

2012/13: Igor Skaza in Erik Haložan na območnem članskem prvenstvu v tandemih

2013/14: Jože Špenga na območnem veteranskem prvenstvu (+65)

2014/15: Oto Lorenčič na območnem veteranskem prvenstvu (+70)

 

5.MESTO

1994/95: druga ekipa Lokomotive na območnem prvenstvu v borbenih igrah

1995/96: Borut Planinšič po povprečju v idealni šesterki prvenstva v 1.območni ligi

1999/00: Franc Vidmar na območnem veteranskem prvenstvu (+60)

2001/02: Borut Planinšič na območnem veteranskem prvenstvu (+50)

2001/02: druga ekipa Lokomotive v 1.ligi OTS Maribor

2003/04: Avgust Volšek na območnem veteranskem prvenstvu (+50)

2004/05: Zvonko Cafuta in Simon Mali na območnem prvenstvu v dvojicah

2004/05: Mirko Lukić na območnem veteranskem prvenstvu (+50)

2004/05: Milojko Mihajlović na območnem veteranskem prvenstvu (+60)

2005/06: Zofka Romih na območnem veteranskem prvenstvu (+55)

2006/07: Borut Ramšak na območnem članskem prvenstvu

2008/09: Franc Ilešič na območnem veteranskem prvenstvu (+55)

2009/10: Borut Ramšak na območnem članskem prvenstvu in uvrstitev na državno prvenstvo

2012/13: Avgust Volšek na območnem veteranskem prvenstvu (+60)

2013/14: Izet Lemezović v idealni šesterki prvenstva v 1.območni ligi

2013/14: Erik Haložan na posamičnem članskem prvenstvu OTS Maribor

2013/14: Leon Polše na območnem veteranskem prvenstvu (+50)

2014/15: Izet Lemezović v idealni šesterki prvenstva v 1.območni ligi

2014/15: Leon Polše na območnem veteranskem prvenstvu (+55)

2015/16: Vinko Pernek na območnem veteranskem prvenstvu (+55)

 

6.MESTO

1992/93: ekipa Lokomotive v 1.ligi OKZ Maribor

1993/94: Srečko Lešnik in Vinko Mandl na območnem prvenstvu v dvojicah in uvrstitev na DP

1994/95: Jože Golob in Martin Brečko na območnem prvenstvu v dvojicah

1995/96: Izet Lemezović po povprečju v idealni šesterki prvenstva v 1.območni ligi

1997/98: ekipa Lokomotive na območnem prvenstvu v borbenih igrah

2001/02: Avgust Volšek na območnem veteranskem prvenstvu (+50)

2005/06: Borut Ramšak in Borut Planinšič na območnem prvenstvu v dvojicah

2006/07: Milojko Mihajlović na območnem veteranskem prvenstvu (60)

2008/09: Jože Golob na območnem veteranskem prvenstvu (60)

2013/14: Milan Mali na območnem veteranskem prvenstvu (+50)

2015/16: Erik Haložan na območnem članskem prvenstvu

 

7.MESTO

1993/94: Srečko Lešnik na območnem članskem prvenstvu in uvrstitev na državno prvenstvo

1995/96: Srečko Lešnik na območnem članskem prvenstvu in uvrstitev na državno prvenstvo

1995/96: Borut Planinšič in Simon Mali na območnem prvenstvu v dvojicah

1995/96: druga ekipa Lokomotive v 1.ligi OKZ Maribor

1996/97: druga ekipa Lokomotive v 1.ligi OKZ Maribor

1998/99: Borut Planinšič na območnem članskem prvenstvu

1999/00: Viljem Hercog na območnem veteranskem prvenstvu (+60)

2001/02: Jože Golob na območnem veteranskem prvenstvu (+50)

2003/04: Peter Rakovič in Simon Mali na območnem prvenstvu v dvojicah

2003/04: Mirko Lukić na območnem veteranskem prvenstvu (+50)

2003/04: Milojko Mihajlović na območnem veteranskem prvenstvu (+60)

2005/06: Mirko Lukić na območnem veteranskem prvenstvu (+55)

2005/06: Vinko Mandl na območnem veteranskem prvenstvu (+65)

2006/07: druga ekipa Lokomotive v 1.ligi OTS Maribor

2007/08: Jože Matulin na območnem veteranskem prvenstvu (+55)

2009/10: Franc Ilešič na območnem veteranskem prvenstvu (+55)

2011/12: Igor Skaza in Jože Špenga na območnem prvenstvu v tandemih

2012/13: Jože Matulin na območnem veteranskem prvenstvu (+60)

2012/13: Leon Polše na območnem veteranskem prvenstvu (+50)

2013/14: Jože Matulin na območnem veteranskem prvenstvu (+60)

2014/15: Erik Haložan in Igor Skaza na območnem prvenstvu tandemov

2014/15: Jože Golob na območnem veteranskem prvenstvu (+65)

 

8.MESTO

1993/94: druga ekipa Lokomotive na območnem prvenstvu v borbenih igrah

2005/06: Franc Ilešič na območnem veteranskem prvenstvu (+55)

2005/06: druga ekipa Lokomotive v 1.ligi OTS Maribor

2006/07: Miran Cvilak na območnem veteranskem prvenstvu (+55)

2007/08: Vinko Mandl na območnem veteranskem prvenstvu (+65)

2008/09: Milan Podgoršek in Robert Simonič na območnem prvenstvu v dvojicah

2008/09: Jože Matulin na območnem veteranskem prvenstvu (+55)

2010/11: Jože Špenga na območnem veteranskem prvenstvu (+60)

2011/12: Franc Ilešič na območnem veteranskem prvenstvu (+60)

2012/13: Jože Golob in Peter Rakovič na območnem prvenstvu v tandemih

2014/15: Igor Skaza na območnem članskem prvenstvu

 

9.MESTO

1993/94: Borut Planinšič in Martin Brečko na območnem prvenstvu v dvojicah

1994/95: Srečko Lešnik na območnem posamičnem prvenstvu in uvrstitev na državno prvenstvo

1999/00: Stanko Šimunić na območnem veteranskem prvenstvu (+50)

2003/04: Borut Planinšič in Dušan Jeranko na območnem prvenstvu v dvojicah

2006/07: Dejan Koser in Peter Rakovič na območnem prvenstvu v dvojicah

2007/08: Jure Grušovnik na območnem članskem prvenstvu

2007/08: Pero Vekić in Dejan Koser na območnem prvenstvu v dvojicah

2008/09: Simon Mali in Milan Mali na območnem prvenstvu v dvojicah

2009/10: Dejan Koser na območnem posamičnem prvenstvu

2014/15: Jože Matulin na območnem veteranskem prvenstvu

 

10.MESTO

1997/98: Izet Lemezović na območnem članskem prvenstvu

1998/99: druga ekipa Lokomotive v 1.ligi OKZ Maribor

2005/06: Borut Planinšič na območnem članskem prvenstvu

2006/07: Borut Ramšak in Borut Planinšič na območnem prvenstvu v dvojicah

2007/08: Slavko Štelcar in Jure Grušovnik na območnem prvenstvu v dvojicah

2009/10: Dejan Koser in Borut Ramšak na območnem prvenstvu v dvojicah

2010/11: Borut Planinšič in Peter Rakovič na območnem prvenstvu v tandemih

2013/14: Avgust Volšek na posamičnem članskem prvenstvu

2013/14: Borut Planinšič na območnem veteranskem prvenstvu (+60)

2014/15: Borut Planinšič in Izet Lemezović na območnem prvenstvu v tandemih

2015/16: Igor Skaza na območnem članskem prvenstvu

 

11.MESTO

1994/95: Borut Planinšič na območnem članskem prvenstvu in uvrstitev na državno prvenstvo

2000/01: Borut Planinšič in Borut Ramšak na območnem prvenstvu v dvojicah

 

REZIME UVRSTITEV NA TEKMOVANJIH OKZ/OTS  MED 3 (82 KRAT)

36 x 1.mesto – 9 x ekipno in 27 x posamično

17 x 2.mesto – 5 x ekipno in 12 x posamično

29 x 3.mesto – 9 x ekipno in 20 x posamično

 

SKUPNO: 82 x MED 3 (23 x EKIPNO IN 59 x POSAMIČNO)

OSTALA TEKMOVANJA

1.MESTO

1991/92: ekipa Lokomotive na mednarodnem turnirju v borbenih igrah ob 40-letnici Lokomotive

1993/94: ekipa Lokomotive na novoletnem turnirju KK Konstruktor v borbenih igrah

2005/06: ekipa Lokomotive na turnirju KK Miklavž v borbenih igrah

2014/15: Igor Skaza in Erik Haložan na turnirju tandemov v Rušah

20115/16: ekipa Lokomotive na kvalifikacijah za uvrstitev v 3.državno ligo . vzhod

 

2.MESTO

1991/92: ekipa Lokomotive na novoletnem turnirju KK Konstruktor v borbenih igrah

1992/93: ekipa Lokomotive na turnirju ob 40-letnici KK Ruše v borbenih igrah

1993/94: ekipa Lokomotive na turnirju KK Miklavž v borbenih igrah

2001/02: ekipa Lokomotive na turnirju v borbenih igrah ob 50-letnici KK Lokomotiva

2006/07: Borut Ramšak na mednarodnem turnirju KK Impol v Slovenski Bistrici

2015/16: Igor Skaza na turnirju pod UV svetlobo v Rušah

 

3.MESTO

2014/15: Izet Lemezović med rekreativci na turnirju v Slovenj Gradcu

2015/16: Erik Haložan na Gromovem memorialu v Cerknici

 

4.MESTO

2014/15: Borut Planinšič in Izet Lemezović na turnirju tandemov v Rušah

2015/16: Izet Lemezović med rekreativci na turnirju v Slovenj Gradcu

 

5.MESTO

2015/16: Igor Skaza in Erik Haložan na turnirju tandemov v Rušah

 

6.MESTO

2014/15: Dalibor Katavić na kegljaškem maratonu v Kranju

2015/16: Muhamed Seferović in Matic Kreuh na turnirju tandemov v Rušah

 

7.MESTO

2015/16: Borut Planinšič in Izet Lemezović na turnirju tandemov v Rušah

 

8.MESTO

2010/11: Borut Ramšak na mednarodnem turnirju KK Impol v Slovenski Bistrici

2015/16: Dalibor Katavić na turnirju pod UV svetlobo v Rušah

 

9.MESTO

2005/06: Borut Planinšič na mednarodnem turnirju KK Drava Deta na Ptuju

 

10.MESTO

1998/99: Borut Planinšič na turnirju v Radljah ob Dravi

 

11.MESTO

2014/15: Igor Skaza na turnirju Ruše Open

2015/16: Igor Skaza v finalu turnirja v Ceršaku

 

12.MESTO

2015/16: Igor Skaza na kegljaškem maratonu v Kranju

 

14.MESTO

2012/13: Igor Skaza na mednarodnem turnirju Ruše Open

2014/15: Erik Haložan na turnirju Ruše Open

2015/16: Igor Skaza na turnirju v Slovenskih Konjicah

 

17.MESTO

2014/15: Izet Lemezović v predtekmovanju mednarodnega NBC turnirja v Zaprešiću

2014/15: Izet Lemezović v finalu mednarodnega NBC turnirja v Zaprešiću

 

18.MESTO

2014/15: Borut Planinšič v finalu Gromovega memoriala v Cerknici

 

REZIME UVRSTITEV NA OSTALIH TEKMOVANJIH MED 3 (13 KRAT)

5 x 1.mesto – 4 x ekipno in 1 x posamično

6 x 2.mesto – 4 x ekipno in 2 x posamično

2 x 3.mesto – 2 x posamično

SKUPNO: 13 x MED 3 (8 x EKIPNO IN 5 x POSAMIČNO)

 

 

 

REZIME UVRSTITEV MED 3 – VSA TEKMOVANJA (115 KRAT)

(VŠTETIH JE TUDI 6 UVRSTITEV IGRALCEV V ŠESTERKE LIGAŠKEGA PRVENSTVA)

 

45 x 1.mesto  (4 x DP, 36 x OTS, 5 x OSTALA) – 14 x ekipno in 31 x posamično

31 x 2.mesto  (8 x DP, 17 x OTS, 6 x OSTALA) – 11 x ekipno in 20 x posamično

39 x 3.mesto  (8 x DP, 29 x OTS, 2 x OSTALA) – 10 x ekipno in 29 x posamično

REZIME – UVRSTITVE MED 3/RAZČLENJENO

DRŽAVNA PRVENSTVA KZS

EKIPNA DP

4 uvrstitve med 3 (1-2-1)

 

1.mesto: DP v borbenih igrah 2004/05

(Zvonko Cafuta, Borut Planinšič, Borut Ramšak, Jože Golob, Peter Rakovič, Simon Mali; trener Srečko Lešnik)

 

2.mesto: 3.državna liga 2001/02

(Jože Golob, Peter Rakovič, Zvonko Cafuta, Boris Kolenc, Borut Planinšič, Simon Mali, Borut Ramšak, Slavko Štelcar, Mirko Lukić, Dejan Koser, Milojko Mihajlović; trener Vinko Mandl st.)

 

2.mesto: DP v borbenih igrah 2007/08

(Dejan Koser, Željko Skrober, Slavko Štelcar, Milan Mali, Borut Ramšak, Simon Mali)

 

3.mesto: mladinsko DP 1993/94

(Simon Mali, Vinko Mandl ml., Željko Skrober, Borut Ramšak)

 

POSAMIČNE MEDALJE  NA TEH EKIPNIH TEKMOVANJIH (7-18-4):

 

Borut Ramšak 1-2-1, Simon Mali 1-2-1, Zvonko Cafuta 1-1-0, Jože Golob 1-1-0, Borut Planinšič 1-1-0, Peter Rakovič 1-1-0, Srečko Lešnik 1-0-0. Dejan Koser 0-2-0, Slavko Štelcar 0-2-0, Željko Skrober 0-1-1, Boris Kolenc 0-1-0, Mirko Lukić 0-1-0, Milan Mali 0-1-0, Milojko Mihajlović 0-1-0, Vinko Mandl st. 0-1-0, Vinko Mandl ml. 0-0-1

 

POSAMIČNA DP (3-4-6)

1.mesto: Anja Balog na kadetskem DP 1995/96

1.mesto: Alenka Nabernik in Nastja Horvat na kad.DP v dvojicah 1995/96

1.mesto: Peter Rakovič na veteranskem DP 2003/04

2.mesto: Milojko Mihajlović na veteranskem DP 2003/04

2.mesto: Avgust Volšek na veteranskem DP 2010/11

2.mesto: Oto Lorenčič na veteranskem DP 2011/12

2.mesto: Borut Planinšič na veteranskem DP 2015/16

3.mesto: Peter Rakovič na veteranskem DP 2000/01

3.mesto: Mirko Lukić na veteranskem DP 2004/05

3.mesto: Avgust Volšek na veteranskem DP 2011/12

3.mesto: Peter Rakovič na veteranskem DP 2013/14

3.mesto: Izet Lemezović na veteranskem DP 2014/15

3.mesto: Peter Rakovič na veteranskem DP 2014/15

 

REZIME: MEDALJE NA EKIPNIH IN POSAMIČNIH DP (17): 4-6-7

4 x 1.mesto – 1 x ekipno in 3 x posamično

6 x 2.mesto – 2 x ekipno in 4 x posamično

7 x 3.mesto – 1 x ekipno in 6 x posamično

DOBITNIKI MEDALJ NA EKIPNIH IN POSAMIČNIH DP (11-21-10):

Peter Rakovič 2-1-3, Borut Ramšak 1-2-1, Simon Mali 1-2-1, Borut Planinšič 1-2-0, Zvonko Cafuta 1-1-0, Jože Golob 1-1-0, Anja Balog 1-0-0, Alenka Nabernik 1-0-0, Nastja Horvat 1-0-0-, Srečko Lešnik 1-0-0-, Dejan Koser 0-2-0, Milojko Mihajlović 0-2-0, Slavko Štelcar 0-2-0, Mirko Lukić 0-1-1, Željko Skrober 0-1-1, Avgust Volšek 0-1-1, Boris Kolenc 0-1-0, Vinko Mandl st. 0-1-0, Milan Mali 0-1-0, Oto Lorenčič 0-1-0, Vinko Mandl ml. 0-0-1, Izet Lemezović 0-0-1

 

OBMOČNA PRVENSTVA OKZ/OTS MARIBOR

ŠE UVRSTITVE MED 10 NA OBMOČNIH ČLANSKIH PRVENSTVIH (POSAMIČ+PARI)

(34 UVRSTITEV MED 10)

1.mesto: Izet Lemezović

2.mesto: tandem Borut Planinšič in Izet Lemezović

3.mesto: tandem Igor Skaza in Erik Haložan

4.mesto: posamično Borut Planinšič, tandem Igor Skaza in Erik Haložan

5.mesto: Borut Ramšak (2 krat posamično), par Zvonko Cafuta in Simon Mali, posamično Erik Haložan

6.mesto: posamično Erik Haložan, pari Srečko Lešnik in Vinko Mandl st., Jože Golob in Martin Brečko, Borut Ramšak in Borut Planinšič

7.mesto: Srečko Lešnik (2 krat posamično), posamično Borut Planinšič, pari Borut Planinšič in Simon Mali, Peter Rakovič in Simon Mali, Igor Skaza in Jože Špenga, Erik Haložan in Igor Skaza

8.mesto: par Milan Podgoršek in Robert Simonič, tandem Jože Golob in Peter Rakovič

9.mesto: posamično Jure Grušovnik, pari Borut Planinšič in Martin Brečko, Borut Planinšič in Dušan Jeranko, Dejan Koser in Peter Rakovič, Pero Vekić in Dejan Koser, Simon Malin in Milan Mali

10.mesto: posamično Izet Lemezović, posamično Avgust Volšek, posamično Igor Skaza, pari Borut Planinšič in Borut Ramšak, Slavko Štelcar in Jure Grušovnik, Borut Ramšak in Dejan Koser

 

UVRSTITVE MED 3 NA OBMOČNIH PRVENSTVIH MLAJŠIH KATEGORIJ (2-1-1)

1.mesto: Simon Mali med mladinci

1.mesto: Anja Balog med pionirkami, Maja Drevenšek med kadetinjami in Alenka Nabernik med kadetinjami

2.mesto: Maja drevenšek med pionirkami, Simon Mali med mladinci

3.mesto: Vinko Mandl ml. med mladinci, Horvatova med pionirkami

 

UVRSTITVE MED 3 NA OBMOČNIH VETERANSKIH PRVENSTVIH (21-8-16=45)

Peter Rakovič 9-2-4

Borut Planinšič 2-1-2

Izet Lemezović 2-1-1

Jože Špenga 1-2-0

Vinko Mandl 1-1-2

Oto Lorenčič 1-0-1

Zinka Veber 1-0-0

Majda Krajnc 1-0-0

Slavica Juroš 1-0-0

Franc Ilešič 1-0-0

Avgust Volšek 1-0-0

Zofka Romih 0-1-1

Jože Golob 0-0-2

Alojz Škofljanec 0-0-1

Josip Matulin 0-0-1

Vinko Pernek 0-0-1

 

UVRSTITVE MED 3 NA KLUBSKIH PRVENSTVIH KK LOKOMOTIVA 1991/92 – 2015/16

(22 PRVENSTEV)

Borut Planinšič 5-4-2

Peter Rakovič 3-3-0

Simon Mali 3-0-2

Borut Ramšak 2-1-1

Jože Golob 2-0-4

Izet Lemezovič 2-0-2

Vinko Mandl st. 2-0-0

Željko Skrober 1-2-0

Franc Ilešič 1-1-2

Avgust Volšek 1-0-3

Jože Podgoršek 1-0-0

Srečko Lešnik 0-2-1

Igor Skaza 0-2-1

Boris Kolenc 0-1-1

Mirko Lukić 0-1-0

Miloš Kostić 0-1-0

Slavko Štelcar 0-1-0

Robert Simonič 0-1-0

Jože Matulin 0-1-0

Branko Petek 0-0-1

Stanko Šimunić 0-0-1

Dejan Koser 0-0-1

PREGLEDNICA – UVRSTITVE MED TRI NA TEKMOVANJIH

  1.M    2.M    3M SKUPNO
 1. Peter Rakovič 14 6 7 27
 2. Borut Planinšič 8 9 2 19
3. Izet Lemezović 5 3 4 12
 4. Simon Mali 5 2 3 10
5. Borut Ramšak 3 3 2 8
6. Vinko Mandl st. 3 2 1 6
 7. Jože Golob 3 1 6 10
8. Avgust Volšek 2 1 4 7
9. Franc Ilešič 2 1 2 5
10. Alenka Nabernik 2 1 0 3
11. Anja Balog 2 0 0 2
12. Željko Skrober 1 3 1 5
13. Srečko Lešnik 1 2 1 4
14. Jože Špenga 1 2 0 3
15. Oto Lorenčič 1 1 1 3
16. Zvonko Cafuta 1 1 0 2
17. Nastja Horvat 1 0 1 2
18. Janez Podgoršek 1 0 0 1
19. Maja Drevenšek 1 0 0 1
20. Zinka Veber 1 0 0 1
21. Majda Krajnc 1 0 0 1
22. Slavica Juroš 1 0 0 1
23. Slavko Štelcar 0 3 0 3
24. Igor Skaza 0 2 3 5
25. Mirko Lukić 0 2 1 3
26. Boris Kolenc 0 2 1 3
27. Dejan Koser 0 2 1 3
28. Milojko Mihajlović 0 2 0 2
29. Zofija Romih 0 1 1 2
30. Jože Matulin 0 1 1 2
31. Miloš Kostić 0 1 0 1
32. Milan Mali 0 1 0 1
33. Robert Simonič 0 1 0 1
34. Igor Haložan 0 0 2 2
35. Branko Petek 0 0 1 1
36. Stanko Šimunić 0 0 1 1
37. Alojz Škofljanec 0 0 1 1
38. Vinko Mandl ml. 0 0 1 1
39. Vinko Pernek 0 0 1 1
SKUPNO: 59 56 50 165

PRIPIS: uvrstitvam med tri na posamičnih prvenstvih, so igralcem prištete še uvrstitve med tri na DP v borbenih igrah 2004/05 (1.mesto) in 2007/08 (2.mesto), v 3.SLO ligi 2001/02 (2.mesto) in na mladinskem DP 1993/94 (3.mesto).

© 2024 Kegljaški klub Lokomotiva Maribor