PREJEMNIKI PRIZNANJ ZA DELOVANJE V KEGLJANJU IZ VRST KK LOKOMOTIVA

PRIZNANJI MEDNARODNEGA OLIMPIJSKEGA KOMITEJA

2001: Vinko Mandl in Martin Frece (na predlog OKS ZŠZS)

PRIZNANJE MEDNARODNE KEGLJAŠKE ZVEZE NBC

1998: Martin Frece (častna Zlata igla za 20-letno sojenje na mednarodnih tekmovanjih)

PRIZNANJE OLIMPIJSKEGA KOMITEJA SLOVENIJE

1998: Andrej Lešnik (Srebrna statua OKS ZŠZS)

PRIZNANJA KEGLJAŠKE ZVEZE SLOVENIJE

1962: Martin Frece (Zlati kegelj KZS)
1984: Mirko Novak (plaketa KZS)
1994: Vinko Mandl (Zlati kegelj KZS)
2007: KK Lokomotiva (Zlati kegelj KZS)
2012: Zvonko Cafuta, Franc Ilešič, Zmago Majer, David Merc, Peter Rakovič, Andrej Rodinger, Borut Planinšič, Avgust Tomšič, Avgust Volšek (bronasta pisna priznanja za organizacijo jubilejnih prireditev ob 60.obletnici kluba)

BLOUDKOVA ZNAČKA ŠPORTNE ZVEZE SLOVENIJE

1987: Martin Frece

PLAKETE MIRANA CIZLJA (ŠZ MARIBOR)

1991: Andrej Lešnik
1993: Mirko Novak
1994: Martin Frece
1995: Vinko Mandl
2013: KK Lokomotiva
2017: Borut Planinšič

PRIZNANJA OBMOČNE KEGLJAŠKE ZVEZE OKZ/OTS MARIBOR

1982: Vinko Fundak, Maks Hercog, Vinko Mandl (Zlati kegelj)
1990: Vinko Mandl, Martin Frece (Zlati kegelj)

 

JUBILEJNA KLUBSKA PRIZNANJA KK LOKOMOTIVA OB 40.OBLETNICI KLUBA LETA 1992

Vili Balan, Jože Cimperman, Vinko Fundak, Maks Hercog, Vili Hercog, Andrej Lešnik, Mirko Lukić, Vinko Mandl, Mirko Novak, Dušan Poljšak, Slavko Rosi ter Dvorana Tabor, SŽ Vleka vlakov, SŽ Centralne delavnice, SŽ Sekcija UVP

 

JUBILEJNA KLUBSKA PRIZNANJA KK LOKOMOTIVA OB 50.OBLETNICI KLUBA LETA 2002

Jože Alegro, Jože Goričan, Maks Hercog, Vili Hercog, Andrej Lešnik, Mirko Lukić, Vinko Mandl, Dušan Poljšak, Igor Zvezič ter krožki SŽ Centralne delavnice, SŽ Sekcija za vleko vlakov, DU Tabor ženske, Mariborska mlekarna, Certus, OOZ Maribor-sekcija za promet, Cestno podjetje Maribor, Območna obrtna zbornica, prvo moštvo KK Lokomotiva

PRIZNANJA KK LOKOMOTIVA, PODELJENA NA SKUPŠČINI LETA 2009

Anton Brumen, Helena Pleteršek, Radenko Purišić, Borut Ramšak,

PRIZNANJA KK LOKOMOTIVA, PODELJENA NA SKUPŠČINI LETA 2010

Dejan Koser, Danijel Mernik, Milan Podgoršek ter krožka DU Tabor ženske in Avto Hoče

JUBILEJNA KLUBSKA PRIZNANJA KK LOKOMOTIVA OB 60.OBLETNICI KLUBA LETA 2012

Zlato priznanje: Dušan Poljšak, srebrna priznanja: Anton Brumen, Franc Ilešič, Borut Planinšič, Peter Rakovič, bronasta priznanja: Zmago Majer, Andrej Rodinger, Avgust Volšek ter krožek ASS Thomas

ČLANI KK LOKOMOTIVA V VRSTAH KEGLJAŠKIH ZDRUŽENJ

KEGLJAŠKA ZVEZA SLOVENIJE

Vinko Mandl – dva mandata je bil član predsedstva
Martin Frece – bil je predsednik strokovnega sveta
Miloš Rusić – bil je član predsedstva in predsednik nadzornega odbora

OBMOČNA TEKMOVALNA SKUPNOST MARIBOR

Vinko Mandl – štiri mandate je bil predsednik OKZ Podravja/OTS Maribor
Martin Frece – bil je sekretar in vodja tekmovanj OKZ/OTS Maribor
Peter Rakovič – bil je član izvršnega odbora in predsednik strokovnega sveta
Borut Planinšič – bil je član izvršnega odbora
Avgust Volšek – bil je član izvršnega odbora in predsednik disciplinske komisije
Zvonko Cafuta – bil je član sodniške komisije
Ivan Senekovič – aktualni član strokovnega sveta/tekmovalne komisije

© 2024 Kegljaški klub Lokomotiva Maribor