<?php global $canvys; /** * The header for our theme * * Displays all of the <head> section and the beginning of the body * * @package WordPress * @subpackage Canvys * @since Version 1.0 */ ?><!DOCTYPE html> <html <?php language_attributes(); ?> <?php cv_html_class(); ?>> <head> <meta charset="<?php bloginfo( 'charset' ); ?>"> <meta name="viewport" content="width=device-width, initial-scale=1"> <title><?php echo cv_set_front_title(); ?></title> <link rel="profile" href="http://gmpg.org/xfn/11"> <link rel="pingback" href="<?php bloginfo( 'pingback_url' ); ?>"> <!-- Plugin and theme output with wp_head()--> <?php /* add javascript to pages with threaded comments */ if ( is_singular() && get_option('thread_comments') ) { wp_enqueue_script('comment-reply'); } /* Always have wp_head() just before the closing </head> * tag of your theme, or you will break many plugins, which * generally use this hook to add elements to <head> such * as styles, scripts, and meta tags. */ wp_head(); ?></head> <body <?php body_class(); ?>> <script> document.body.className = document.body.className.replace('no-js','js'); </script> <!-- Top Anchor --> <div id="top"></div> <div id="container" class="page-container"> <div class="wrap-all"><?php // Display the header if ( cv_is_header_active() ) : // Check if header is stretched $stretched_class = cv_theme_setting( 'header', 'enable_stretched' ) ? ' is-free' : null; /* include Secondary Bar */ if ( ! cv_is_page_slide_active() && cv_is_additional_bar_active() ) { ?> <section class="header-additional-bar has-clearfix" id="header-additional-bar"> <div class="wrap <?php echo $stretched_class; ?>"> <div class="cv-user-font"> <?php get_template_part( 'inc/content/additional-bar' ); ?> </div> </div> </section> <?php } /* Include header marker if sticky header is active */ if ( cv_is_header_sticky() ) { $collapsing_class = cv_is_header_collapsing() ? 'is-collapsing' : null; $transparent_class = cv_is_header_transparent() ? ' transparency-active' : null; echo '<div id="header-marker" class="' . $collapsing_class . $transparent_class . '"></div>'; } ?> <header id="header" <?php cv_top_header_class(); ?>> <div class="wrap has-clearfix<?php echo $stretched_class; ?>"> <div class="cv-user-font"><?php // Include Logo get_template_part( 'inc/content/logo' ); // Include Primary navigation get_template_part( 'inc/content/main-navigation' ); // Allow users to add content to the header do_action('cv_header'); ?> <!-- End .cv-user-font --> </div> <!-- End #header .wrap --> </div> <!-- End #header --> </header> <div class="clearfix"></div> <?php endif; // After header action do_action('cv_after_header'); // Banner area if ( cv_is_banner_active() ) { get_template_part( '

MULTIMEDIA

Besedilo pesmi Bepop - Lokomotiva

Naj bo sonce, megla, dež, veter ali sneg,
peljeva povsod, tudi v najbolj strm breg,
pa če jeklene barikade postavijo na tir,
rušiva pred seboj vse, saj za naju ni ovir.

Prišel bom jaz, prišla boš ti,
punca moja, naj te ne skrbi.
Lahko vozila bova še cele dneve, noči,
zato združiva moči.

Kot loko-loko-lokomotiva
proti cilju skupaj hitiva,
levo, desno, dol in go-o-or,
dol in gor skozi črn predor.
Loko-loko-lokomotiva
vse dokler ne zmanjka goriva,
ven in noter, sem in tja-a-a,
še malo, pa bova oba prišla.

Skozi mesta in majhne vasi vijuga črn dim,
bele ptice v letu bežijo vse pred njim.
Zato ker midva s polno paro pritiskava na gas,
podirava rekorde vse, prehitela bova čas.

Prišel bom jaz, prišla boš ti,
punca moja, naj te ne skrbi.
Lahko vozila bova še cele dneve, noči,
zato združiva moči.

Kot loko-loko-lokomotiva
proti cilju skupaj hitiva,
levo, desno, dol in go-o-or,
dol in gor skozi črn predor.
Loko-loko-lokomotiva
vse dokler ne zmanjka goriva,
ven in noter, sem in tja-a-a,
še malo, pa bova oba prišla.

Prihajava počasi na prvi peron,
tam priključi se še eden vagon,
pa še drugi in pa tretji, kmalu nas je sto-o-o,
kaj če mašino razneslo bo?
Ko piščalka zapiska, para se dviguje,
železniška postaja cela zraven poskakuje,
črn oblak rumeno sonce zakriva,
v njem se skriva loko-lokomotiva.

Besedilo himne KK Lokomotiva Maribor (1996)

1.
Al’ je leva, al’ pa desna – samo lukna mora bit. Zares!
2.
Al’ je dolga, al’ pa kratka – samo lukna mora bit. Zares!
3.
Al’ je hitra, al’ počasna – samo lukna mora bit. Zares!
4.
Al’ je ravna, al’ poševna – samo lukna mora bi. Zares!
5.
Al’ je trda, al’ pa mehka – samo lukna mora bit. Zares!
6.
Al’ zaprta, al’ odprta – samo lukna mora bit. Zares!
7.
Al’ s sredine, al’ pa z roba – samo lukna mora bit. Zares!
8.
Al’ osmica, al’ devetka – samo lukna mora bit. Zares!
9.
Al’ je könig, al’ pa dama – samo lukna mora bit. Zares!
10.
Al’ je bismarck, al pa ek – samo lukna mora bit. Zares!
11.
Al’ je pauer, al’ pa kmet – samo lukna mora bit. Zares!
12.
Al’ se zruši, al’ podre – samo lukna mora bit. Zares!
13.
Al’ cvajšibig, al’ natur – samo lukna mora bit. Zares!
14.
Al’ se suče, al’ pa skače – samo lukna mora bit.
15.
Al’ doma, al’ pa zunaj – samo lukna mora bit. Zares!
16.
Al’ je cige, al’ pa cage – samo lukna mora bit. Zares!
17.
Cige-cage, cige-cage, cige-cage – Lokosi!

© 2023 Kegljaški klub Lokomotiva Maribor