VSI REKREACIJSKI KROŽKI KK LOKOMOTIVA 1952 – 2016

 1. SŽ Vleka vlakov/Sindikat strojevodij(1952-2016) kot naslednik krožkov Štajerc in Kurilnica(1949)
 2. SŽ Centralne delavnice/VIT (1952 – 2016) – kot naslednik krožkov Štajerc in Kurilnica (1949)
 3. Ženski krožek Kurilnice oz. KK Lokomotiva (1952)
 4. Kristal (1956 – 1962 in 1975 – 1984)
 5. Primat (1956 – 1962)
 6. Odpad (1957)
 7. I.K.I. (1957 – 1962)
 8. Grafičar (1958)
 9. Komunala (1958 – 1959)
 10. Mepa ( 1958 – 1959)
 11. Gradis (1960 – 1992)
 12. Marles ( 1961 – 1962 in 1986 – 1996), od leta 1996 Dalmadom, od 2007 – 2016 ASS Thomas
 13. Koroserist (1963 – 1967)
 14. Elektro (1966 – 1974)
 15. Dom-Smreka (1966 – 1979)
 16. Gozdar (1967 – 1979)
 17. Certus (1969 – 2009)
 18. Mlekarna Maribor (1969 – 2016), od leta 2009 Mlekarna-Poštar
 1. Boris Kidrič (1971 – 1989)
 2. SDK (1973)
 3. Cevovod (1973 – 1975)
 4. Vodna skupnost (1975 – 1980)
 5. Sekcija za promet OOPZ Maribor – Avtoprevoz (1975 – 2014)
 6. TVD Partizan Studenci (1977 – 1978)
 7. Drava-Mura (1976 – 1978)
 8. Cestno podjetje – Cestar (1977 – 2015), od leta 2007 Cestar-SERŠ
 9. Florina (1977 – 1978)
 10. Kograd (1978 – 1982)
 11. Območna obrtna zbornica Maribor (1980 – 2016), od leta 2013 Obrtnik
 12. Kovinar (1957 – 1960, 1980 – 1989)
 13. Nova KBM (1987 – 2007)
 14. Optimisti (1989 – 2016), od leta 2008 Optimisti-Prijatelji
 15. Dvorana Tabor (1991 – 2005)
 16. Zdravstveni dom Maribor (1991)
 17. KMN Branik Talci (1992 – 1993)
 18. Upokojenci/Veterani KK Lokomotiva
  (1985 – 2016)
 1. ANO-Market Jure (1993 – 1995)
 2. Zavarovalnica Maribor (1995 – 2016)
 3. Kobra (1996 – 1997)
 4. DU Tabor ženske (1998 – 2016)
 5. Policijski sindikat Podravja (1998 – 2008)
 6. DU Center (1999 – 2016)
 7. Večer (2000 – 2016)
 8. Avto Hoče (2000 – 2016)
 9. SERŠ (2000 – 2015), od leta 2007 Cestar – SERŠ
 10. Mariborski vodovod (2000 – 2016)
 11. Novinarski krožek (2001)
 12. Bar Medo (2001 – 2016), od leta 2013 Stinako
 13. Borova vas (2002 – 2012), od leta 2006 Prijatelji, 2008 – 2016 Optimisti-Prijatelji
 14. Veseljak (2006 – 2014)
 15. DU Tabor moški (2008 – 2016)
 16. De Vesta (2010 – 2011)
 17. Društvo delovnih invalidov (2011 – 2016)

SEZNAM NEKDANJIH IN SEDANJIH ČLANOV KROŽKOV KK LOKOMOTIVA

SŽ VLEKA VLAKOV/SINDIKAT STROJEVODIJ

Darko Babič, Janez Babšek, David Brečko, Franc Brečko, Martin Brečko, Anton Brumen, Zvonko Cafuta, Drago Cimerman, Štefan Gabor, Erik Haložan, Danilo Klobučar, Miha Lekan, Izet Lemezović, Srečko Lešnik, Mirko Lukić, Aleksander Medved, Danijel Mernik, Bojan Mušič, Bogomir Pihlerič, Igor Pintarič, Robert Pinterič, Silvo Planec, Miloš Rusić, Jože Simonič, Tomaž Šinko, Sašo Umek, Igor Veselko… in še veliko število kegljačev, ki so navedeni med člani KK Lokomotiva 1949 – 2016

SŽ CENTRALNE DELAVNICE/VIT

Andrej Blejc, Stanislav Blejc, Ivan Bratec, Zlatko Bratec, Zlatko Breznik, Milan Farazin, Jože Ferlič, Drago Ferš, Vinko Fundak, Alojz Gaber, Štefan Gabor, Vlado Jakičič, Tomaž, Janc, Dalibor Katavić, Jože Kerč, Ivan Klužer, Srečko Kocbek, Ivan Kocijan, Alojz Kolšek, Martin Kolšek, Anton Kopnik, Peter Korpar, Vinko Mandl st., Anton Medved, Bojan Petrič, Anton Petrovič, Štefan Petrovič, Dušan Poljšak, Leon Polše, Ivan Ragolič, Anton Rajtmajer, Simo Savić, Ivan Senekovič, Jože Šinko, Bojan Širec, Zvonko Tanšek, Anton Tome, Marko Tome, Mitja Tome, Adi Tominc, Marko Topolovec, Gorazd Zupanič… in še veliko število kegljačev, ki so navedeni med člani KK Lokomotiva 1949 – 2016

MARLES/DALMADOM/ASS THOMAS

Marjana Babič, Marija Botolen, Vinko Botolen, Jože Drevenšek, Maja Drevenšek, Monika Drevenšek, Ksenija Duh, Peter Duh, Lilijana Hriberšek, Rado Hriberšek, Zdenko Jakopec, Drago Jaušovec, Dalibor Kesić, Silvo Klemenčič, Franc Kokolj, Tamara Kokolj, Boris Kolenc, Marjan Kos, Marjeta Kos, Vinko Kovač, Jožica Kozar, Marija Kvas, Marjan Lešnik, Jože Lubej, Mirko Lukić, Milan Mali, Simon Mali, Marjeta Marko, Marjan Mavrič, Magda Mikša, Drago Pahernik, Mira Pahernik, Marjan Pocrnjič, Ivan Punčuh, Suzana Purg, Borut Ramšak, Stanko Ren, Slavko Simonič, Boris Slanič, Tone Šalamon, Tone Vajs, Damir Vindiš, Darja Visočnik, Ivan Visočnik, Drago Zafred, Ivanka Zafred…

MLEKARNA MARIBOR/MLEKARNA POŠTAR

Ivan Anžel, Julka Ban, Milan Bižič, Štefan Brlek, Marija Brumen, Zlatko Cajnko, Slobodan Ćolović, Silva Čurič, Štefan Dominko, Vekoslav Fak, Dušan Gačnik, Boštjan Goričan, Enes Hađić, Nikola Hošnjak, Stanislav Juršič, Jože Kačič, Stanka Karnet, Aleksander Kerčmar, Franc Klima, Breda Kocutar, Šefkija Kolić, Milan Kostanjevec, Zlatko Krabonja, Darko Kranjc, Uroš Kranjc, Franc Ilešič, Milomir Mijajlović, Branko Narat, Boris Nežmah,  Bojana Pajić, Rok Pec, Srečko Pec, Zinka Pec, Marjan Plavec, Borut Planinšič, Stevo Radić, Marjan Rojko, Silva Romih, Janez Ružman, Srečko Sajko, Franc Simonič, Robert Simonič, Vili Sorko, Jožica Ščavničar, Avgust Šerjan, Alojz Špur, Justina Špur, Slavko Štelcar, Veljko Tomić, Ivo Trojner, Miran Vidovič, Marjan Vrečko, Marija Vujinović, Vasilij Vujanović, Vladimir Vuk, Marjan Zakelšek, Ivo Žunkovič…

SEKCIJA ZA PROMET OOPZ MARIBOR/AVTOPREVOZ

Jože Bratanić, Karel Dimnik, Ernest Draš, Milan Frankič, Alojz Goleš, Anton Kirbiš, Peter Jagarinec, Anton Jelen, Ivan Kelher, Franc Kirbiš, Franc Kirbiš II., Ivan Kirbiš, Konrad Kirbiš, Dejan Koser, Vlado Lah, Branko Lebe, Franc Leber, Anton Lešnik, Jože Lobnik, Janko Lupša, Darko Merčnik, Štefan Novak, Borut Planinšič, Leon Polše, Peter Rakovič, Stanko Rantaša ml., Stanko Rantaša st., Janez Prah, Franc Simonič, Vojo Simonović, Ljubo Stevanović, Marija Stolnik, Srečko Stolnik, Peter Vidnar, Milan Viltužnik, Jože Vrhnjak, Erika Zupanc, Rajmund Žaberl…

CP/CESTAR/CESTAR-SERŠ

Maks Balan, Anžel, Bele, Darko Barun, Beranič, Anton Bolkovič, Janko Bolkovič, Bračko, Branko Črnčec, Jože Črnko, Vili Diemat, Bogomir Donko, Đurić, Jože Ferk, Robi Gašperič, Grmek, Zoran Hostnikar, Ivan Huber, Milan Ivič, Jalovec, Zvone Kladnik, Peter Koler, Luka Kovačević, Igor Lukačič, Vinko Mandl, Boro Manojlović, Matjaško, Barbara Matulj, Milena Milanović, Maksimilijan Muhič, Ian Munda, Šime Nimac, Edi Pavlič, Jelka Pišec, Ljubo Poročnik, Jožica Potnik, Potočnik, Dušan Robnik, Samec, Franc Selinšek, Sukić, Milan Šarman, Jože Špenga, Stanko Tomažin, Boris Toplak, Aleksandar Tosić, Erika Vegan, Darko Vučeljić, Tadija Zubak, Igor Zupanič, Mojca Žunkovič…

OOZ MARIBOR/OBRTNIK

Milan Arnejčič, Marjana Benotič, Karel Breznik, Boris Cesar, Nuri Čamili, Bogdan Černivec, Marjan Černivec, Gorazd Glodež, Danilo Jakopič, Dragana Kamenšek, Jože Kmetič, Jernej Kokalj, Vladimira Korošec,  Brigita Kosar, Franc Košti, Emil Krajnc, Helena Krajnc, Konrad Krajnc, Mitja Krajnc, Zinka Krajnc, Ivan Lečnik, Olga Lečnik, Friderik Lobnik,  Zdravko Majcenič, Danilo Malek, Smiljka Marksl, Suzana Matan, Leopold Mavsar, Maks Medvešček, Ivo Muhič, Miran Muhič, Jože Najdič, Peter Natek, Marica Perko, Vinko Pernek, Mirko Planinc, Vida Počkar, Mirko Poštrak, Olga Ramuta, Silvo Ramuta, Tomas Ramuta, Branko Ritonja, Martin Sagadin, Igor Sedovšek, Marija Stolnik, Andrej Špenga, Adolf Štefanič, Simon Štefanič, Hanzi Trobe, Goran Vidrih, Đuro Vukašin, Suzana Žitnik, Lie Žohar, Metka Žohar, Oto Žohar…

OPTIMISTI - PRIJATELJI

Jožica Curk, Jožica Emeršič, Katica Erbert, Ludvik Erbert, Ivan Ertl, Lidija Fuks, Mirko Jaušovec, Mirko Karo, Alojz Kovačič, Zalika Ožek, Franc Pelko, Silva Planjšek, Jelka Pospišil, Jožica Potnik, Miran Potnik, Ivan Rigler, Alojz Rozman, Dušan Toplak, Branislav Trglavčnik, Marjan Veselič…

VETERANI KK LOKOMOTIVA

Krsto Banović, Anton Brumen, Marija Brumen, Štefan Gabor, Alenka Hercog, Maks Hercog, Vili Hercog, Erika Kac, Jože Kerč, Hedvika Lebar, Vinko Mandl, Boris Meško, Helena Pleteršek, Dušan Poljšak, Štefan Simončič, Jože Šinko, Irena Štuber, Herman Šunko, Feliks Vidovič, Marija Vidovič…

ANO/MARKET JURE

Miran Cvilak, Zdravko Čerče, Jože Fermišek, Jože Golob, Srečko Lešnik, Milan Mali, Simon Mali, Milojko Miajlović, Oto Nabernik, Karel Pangerl, Borut Planinšič.

ZAVAROVALNICA MARIBOR

Marko Bidovec, Zorica Horvat, Anžej Hriberšek, Drago Kuzmič, Aleksander Lebar, Jasna Lebar, Dragica Mrkela, Dragica Planinšič, Zofija Romih, Jože Serban, Zdravko Sičanović, Majda Štefanič, Milan Štefanič, Jakob Trebše, Irena Vrešak, Jožko Zorko…

KOBRA

Borut Furman, Zlatko Gradišnik, Marijan Ivanuša, Zdenko Jakopec, Željko Kralj, Juraj Krnjak, Jasmin Mahmutović, Vinko Pernek, Zvonko Plohl, Robert Rek, Branko Repina, Bojan Repolusk, Jože Skerlovnik, Janko Sladnjak, Stojan Vivod, Boštjan Zorč, Martin Žižek…

DU TABOR ŽENSKE

Metka Cehtl, Štefka De Monte, Ksenij Duh, Olga Fabjan, Lidija Fuks, Alenka Hercog, Slavica Juroš, Erika Kac, Vlasta Kompara, Majda Krajnc, Jožica Kunčič, Hedvika Lebar, Stana Lokič, Dora Matela, Anka Modrinjak, Helena Pleteršek, Zofija Romih, Marija Stolnik, Irena Štuber, Cita Vanek, Terezija Veber, Marija Vidovič, Milka Višnar, Marija Vujinović, Olga Zorger…

DU CENTER

Peter Duh, Anton Brumen, Jože Cimperman, Miran Cvilak, Ivan Ertl, Franc Fujs, Maks Hercog, Vili Hercog, Stanko Lašič, Franc Lesnik, Vinko Mandl, Josip Matulin, Engelbert Petek, Rudi Petrovič, Peter Rakovič, Rudi Rotman, Alojz Rozman, Miloš Rusić, Andrej Rožman, Zdravko Simenčič, Rudi Stropnik, Alojz Škofljanec, Jože Špenga, Antun Tomašek, Rudi Tovornik, Miran Truntič, Goran Vidrih, Avgust Volšek, Ludvik Vrbnjak, Stanko Žagar…

VEČER

Zlatko Breznik, Sonja Buzov, Danica Gorišek, Meta Hrovatin, Drago Jančič, Betka Jerič, Milan Kerič, Peter Klethofer, Branko Kompoš, Peter Korpar, Franjo Kostevšek, Ivan Križnik, Marjan Lorber, Danilo Marič, Jože Novak, Irma Petrej, Nežka Petrej, Franc Potočnik, Janko Rep, Rudi Smolar, Rudi Stauber, Marko Topolovec, Janko Vezjak, Olga Zorger…

AVTO HOČE

Robert Čančala, Danica Čuček, Darko Čuček, Darko Gomboši, Drago Gutman, Drago Hamer, Boštjan Hudernik, Aleš Klampfer, Natalija Košarec, Zofka Lešnik, Sonja Novak, Jelka Pečarič, Jožko Peklar, Milan Polič, Vlado Poljanec, Franc Roškar, Miran Vajs, Janko Viltužnik…

SERŠ

Maks Balan, Branko Črnčec, Robi Gašperič, Milan Ivič, Zvone Kladnik, Peter Koler, Milena Milanović, Jelka Pišec, Milan Šarman, Jože Špenga, Boris Toplak, Mojca Žunkovič…

MARIBORSKI VODOVOD

Davor Geč, Branko Gregurec, Ivo Martinšek, Franc Pivec, Boris Štraus, Tatjana Vargazon, Marjan Vidmar, Aleš Zlatkovski, Smiljan Zlatkovski…

BAR MEDO/STINAKO

Darko Belčič, Izidor Dukarič, Aleš Fermišek, Jože Fermišek, Slavko Jamnikar, Miran Novak, Teodor Repolusk, Zlatko Rukelj, Zvonko Stanko, Danilo Stražišar, Janko Štampar, Zdravko Tišma, Alfred Trgovčan, Peter Vidovič…

DU TABOR MOŠKI

Stane Adlešič, Krsto Banović, Jože Bučar, Ismet Čenanović, Leon Dogša, Katica Erbert, Ludvik Erbert, Milan Gajžler, Jože Golob, Silva Ignjatović, Mirko Karo, Alojz Kovačič, Željko Ljeskovac, Zvonko Martinek, Boris Meško, Zalika Ožek, Miran Potnik, Vlado Pravdič, Janko Rep, Ivan Rigler, Cvetka Strmšek, Rajko Šmid…

DRUŠTVO DELOVNIH INVALIDOV

Danilo Forštnerič, Jože Golob, Miran Klemenšek, Srečko Ljeskovac, Oto Lorenčič, Leon Polše, Franjo Posel, Karel Postružnik, Nataša Postružnik, Franc Špur, Marija Špur, Tone Veber, Ida Vodopija…

© 2023 Kegljaški klub Lokomotiva Maribor