Vsi člani Kegljaškega kluba Lokomotiva Maribor po abecednem vrstnem redu (1952 – 2017)

Število navedenih članov 756, zadnji vnos aprila 2017.

A

Jože Ajd
Jože Alegro
Franc Aleks
Peter Aleksič
Vili Alt
Ivanka Ambrož
Franc Anderlič
Nikola Antolos
Jože Antončič
Rudolf Antonič
Aprisnik
Milan Arnejčič
Stane Arnejčič
Gretka Arzenšek
Stanko Arzenšek
B.Avguštin

C

Zvonko Cafuta
Anton Cebe
Albin Celarc
Alojz Celarc
Ivan Celcer
Konrad Cernčič
Angela Ciglarič
Jože Cimerlajt
Drago Cimerman
Franja Cimerman
Marjeta Cimerman
Jože Cimperman
Ivan Cirman
Miloš Cmok
Franc Cmrečnjak
Ivan Cvetko
Adela Cvikl
Miran Cvilak

D

Danijel Dečman
Mitja Deleja
Karel Dežman
Matjaž Dežman
Dijak
Maks Ditinger
Danijel Dečman
Mitja Deleja
Karel Dežman
Matjaž Dežman
Dijak
Maks Ditinger
Franc Draškovič
Alojz Drevenšek
Jože Drevenšek
Ivan Duda
Maks Dular
Vučeta Đukić

F

Vekoslav Fak
Milan Farazin
Feguš
Ferčec
Matilda Ferlan
Zvonko Ferlan
Peter Ferlič
Drago Ferš
Maks Ferš
Anton Filipič
Fingušt
Anton Florjanič
Franc Fištravec
Ana Forray
Sašo Frangež
Ivan Fras
Jože Fras
Martin Frece
Anton Filipič
Fingušt
Anton Florjanič
Franc Fištravec
Ana Forray
Sašo Frangež
Ivan Fras
Jože Fras
Martin Frece

H

Jože Habit
Hajnžič ml.(ž)
Hajnžič st.(ž)
Erik Haložan
Alojz Hamer
Harb
Mirko Harc
Štefan Harl
Mija Helbl
Alenka Hercog
Irena Hercog
Jože Hercog
Maks Hercog
Peter Hercog
Vili Hercog
Janez Herga
Hintereger
Aleksander Hiršenhauser
Franjo Hočevar
Franc Horvat
Frida Horvat
Nastja Horvat
Jelka Hrastnik
Anžej Hriberšek
Anton Hrovat
Franc Hrovat

J

Stanko Jager
Anton Jakič
Jože Jakopec
Anton Jakše
Jališnik
Štefan Jarc
Krista Jaušovec
Jaroslav Javoršek
Franc Jelen
Jože Jelen
Dušan Jeranko
Karel Jevšenak
Karel Jurak
Karel Jurečko
Anton Jurgec
Martin Jurkovič
Gajtan Jurman
Slavica Juroš
Stanislav Juršič
Angela Jus
Ana Juvan

L

Edvard Ladiha
Franc Lah
Ivan Lah
Ludvik Lah
Branka Lampreht
Ciril Lavrič
Hedvika Lebar
Alfred Lederhas
Ignac Ledinek
Miha Lekan
Izet Lemezović
Jože Lemež
Anton Lesar
Štefan Leskovar
Paulina Lešer
Peter Lešer
Andrej Lešnik
Anica Lešnik
Ivan Lešnik
Konrad Lešnik
Srečko Lešnik
Maks Likovnik
Jože Lipoglavšek
Amalija Lončarič
Jože Lorbek
Oto Lorenčič
Lorber
Mirko Lukić
Renato Lukić
Sandi Lukić
Terezija Lupinc
Franc Lupša
Jože Lupša
Adam Lušenc
Oto Luthar

N

Alenka Nabernik
Oto Nabernik
Janez Nagode
B.Narat
Berta Nemec
Valentin Nerat
Savo Nikolić
Marica Ninkovič
Franc Novak
Ivan Novak
Ivan Novak ml.
Janez Novak
Lizika Novak
Mirko Novak
Vinko Novak
Zdravko Novak
R.Novaković

P

Mirko Pak
Ivan Pančuh
Karel Pangerl
Mimica Par
Alojz Pauko
Pavalec
Vinko Pernek
Ivan Pečnik
Jože Pečovnik
Franc Penko
Albin Pepelnik
Franc Pepelnik
Marija Pepelnik
Anton Perhavc
Ivan Perpar
Edi Perc
Karel Petejan
Branko Petek
David Petek
Petek
Rado Petrič
Vlado Petrič
Anton Petrovič
Štefan Petrovič
D.Pihler
Bogomir Pihlerič
Viktot Pintarič
Janez Pipan
Jože Pirc
Maks Pirjevec
Anton Pisanec
Viktor Pitamic
Boris Pišorn
Avgust Piv
Borut Planinšič st.
Borut Planinšič ml.
Dragica Planinšič
Jože Planteu
Jože Plaznik
Helena Pleteršek
Plevnik
Aleksander Ploj
Janko Ploj
Stanko Podbreznik
Janez Podgoršek
Milan Podgoršek
Franc Podlesek
Ivan Podobnik
Miloš Pokrajac
Stanko Polič
Dušan Poljšak
Leon Polše
Stanko Posavec
Ivan Potočnik
Marija Pravdič
Mirko Pravdič
Ivan Primec
Jože Puc
Anton Puhek
Jože Purgaj
Ivan Purgaj
Radenko Purišić
Pušnik

S

Franjo Sagaj
Srečko Sajko
Marko Samastur
Jože Savernik
Emil Schwarz
Muhamed Seferović
Albin Selan
Ivan Senekovič
Franc Simič
Štefan Simončič
Anton Simonič
Franc Simonič
Zdravko Skrbiš
Robert Simonič
Godela Skaza
Igor Skaza
Ivan Skaza
Janez Skok
Ivan Skornšek
Drago Skrbiš
Željko Skrober
Slava Slaček
Janez Slak
Marija Slana
Boris Slanič
Drago Soršak
Jože Soršak
Emil Sosič
Slavica Stanko
Rado Stepančič
Boris Stojnšek
Marija Stolnik
Dejan Srabotnik
Peter Srabotnik
Peter Stubičar
Jakob Svenšek
Supančič

T

Vlado Terčec
Ema Tica
Anton Tlaker
Risto Tokovski
Alojz Tomazin
Stanko Tomažin
Anton Tome
Marko Tome
Olga Tomec
Avgust Tomšič
Jože Topolovec
Marko Topolovec
Marjana Toter
Branislav Trglavčnik
Stanko Tučič
Adolf Turk

V

Rajko Vabič
Ferdo Vajdič
Ferdo Valenčak
Vašek
Ivan Vauda
Jože Vaupotič
Rožica Vaupotič
Adolf Veber
Herman Veber
Ivanka Veber
Terezija Veber
Petar Vekić
Avgust Vele
Hilda Verdinek
Anton Verzel
Stanko Veselič
Igor Veselko
Peter Veselko
Martin Vesenjak
Štefan Vezjak
Jože Vidmar
Vidmar
Fanika Vidovič
Goran Vidrih
Vinko Vindiš
Tomo Visinski
Ivan Visočnik
Stojana Višič
Boris Višnar
Anton Vogrinčič
Feliks Volč
Avgust Volšek
Norbert Völker
Erih Vrabič
Stanko Vrabič
Ljudmila Vrečko
Jože Vrhnjak
Julij Vrhunc
Simon Vrhunc
Peter Weingerl

Ž

Norbert Žagar
Stanko Žagar
D.Žinkovič
Bogdan Žižek
Egon Žitnik
Stanko Žižek
Janez Žmavc
Žnidarič
Srečko Žnidarič
Slavko Žonta
Franc Žumer
Ivan Žunič

B

Darko Babič
Jurij Babič
Janez Babšek
Vili Balan
Anja Balog
Krsto Banović
Viktor Barl
Polona Bec
Bojan Bela
Rado Baumkircher
Maks Bebernjak
Mirko Belec
Martin Belovič
Anton Benčan
Alojz Benet
Anton Beranič
Alojz Beribak
Marjan Berlot
Marko Bezenšek
Franc Bezget
Adolf Bezjak
Janja Bezjak
Biskup
Avgust Bizjak
Jože Blazina
Stanislav Blejc
Franc Bohar
Edvard Bombek
Jože Bone
Štefan Borin
Emil Borovnik
Metod Božeglav
Vida Božičko
Jože Božičnik
Julij Bračič
Andrej Brajnik
Ivan Bratec
Zlatko Bratec
Silva Bratuša
Silvester Bratuša
Gretica Brecelj
David Brečko
Franc Brečko ml.
Franc Brečko st.
Martin Brečko
Jože Breznik
Jože Brezovnik
Brglez
Martin Brumec
Anton Brumen
Marija Brumen
Anton Brus
Bučovnik
Franc Budja
Krista Bukovec
Alenka Buzov

Č

Kristina Čebular
Zdravko Čerče
Arnold Černejšek
Branko Černejšek
Ignac Černezel
Marjan Černivec
Štefan Černi
Kristina Čižič
Anton Čoh
Vinko Čokl
Jože Čorak
Lojzka Črnko
Jože Čuk
Stanko Čurič

E

Zlatka Eberl
Anton Ekart
Katica Erbert

G

Alojz Gaber
Štefan Gabor
Rajko Gajšek
Milan Gajžler
Štefan Galun
Stane Gergolet
Maks Geršak
Alojz Glavica
Anton Gmajner
Alfred Godec
Jože Godec
Marko Godunc
Slavko Godunc
Štefan Golar
Igor Golob
Jože Golob
Majda Golub
Jože Gomilšek
Zmago Gomzi
Franc Gorenc
Jože Goričan
Dušan Gorjup
Ivan Gostič
Marjan Gradič
Marjan Grbac
Oskar Gregorčič
Stanko Gril
Janez Grobotek
Miha Grubelnik
Jure Grušovnik

I

Silva Ignjatović
Ludvik Ilc
Franc Ilešič
Majda Ilešič
Nina Ilešič
Jože Iršič
Ivan Ivankovič
Erika Izak

K

Erika Kac
Ivan Kajnč
Jože Kalič
Franc Kaloh
Ivan Kampuš
Franc Kancinger
Anton Kapun
Egon Karner
Dalibor Katavić
Pavel Kaučič
Rudi Kaučič
Aleš Kaukler
Franc Kelc
Jože Kerč
Rudi Klajnšek
Ivanka Klapčič
Maks Klasinc
Vinko Klemenc
Alfonz Klemenčič
Anica Klemenčič
Franc Klemenčič
Lizika Klinger
Jože Kljun
Alojz Klobasa
Štefan Klobasa
Danilo Klobučar
Franc Kmetič
Marija Kmetec
Rudolf Kocbek
Ivan Kocijan
Andrej Kocjan
Ciril Kocutar
Ivan Kocutar
Jože Kokolj
Jože Kolar
Alojz Kolarič
Anton Kolarič
Janko Kolarič
Lizika Kolarič
Boris Kolenc
Matjaž Kolenc
Alojz Kolšek
Martin Kolšek
Lizika Koprek
Ferdo Koren
Jolanda Korošak
Alojz Korošec
Anton Korošec
Marjan Kos
Dejan Koser
Jakob Kosec
Marjan Kosič
Mile Kostić
Zdravko Kostić
Jože Košir
Stane Kovač
Fanika Kovačič
Rihard Kovačič
Anton Krajnc
Jelka Krajnc
Jože Krajnc
Majda Krajnc
Viktor Krajnc
Roman Kralj
Stanko Kramaršič
Ivan Kranjčič
Zenel Krasniči
Jelka Krasnik
Cveto Krašna
D.Krašna
Oto Kregar
Vinko Krejač
Alojz Kristan
Mihael Kristl
Andrej Krivec
Jože Krivec
Jože Krofič
Katica Krog
Jože Krope
Martin Kukovec
Mojca Kukovec
Ivan Kumer
Milica Kumer
Friderik Kunčič

M

Franc Magdič
Rajko Maher
Stanislav Majcen
Majer
Zmago Majer
Zdravko Majhenič
Anica Makali
Majšler
Milan Mali
Simon Mali
Jože Majerič
Mara Mandl
Marija Mandl Račič
Vinko Mandl ml.
Vinko Mandl st.
Marija Marčič
Pavel Marčič
Miroslav Marko
Jože Marn
Jože Masko
Jože Matetič
Otmar Matjašič
Antonija Matjaž
Albin Matko
Mijo Matosovič
Josip Matulin
Franc Matuš
Franc Mauher
Mauko
Jožica Maurič
Ciril Maver
Milan Meden
Aleksander Medved
Anton Medved
Vili Meglič
Vilko Meglič
David Merc
Danijel Mernik
Ivan Mernik
Bogdan Mesarič
Boris Meško
Janko Meško
Mezgec
Marjan Mezgec
Milojko Mihajlović
Irena Mihelič
Ivan Mihelič
Franc Mikl
Silvo Mikl
Milan Mikl
Miklavec
Ivan Mikolič
Katica Mikolič
Mikša
Marjan Milatič
Vinko Milošič
Jovo Mirković
Ivan Mirt
Janez Mlakar
Jožica Mlakar
Ferdo Mlaker
Franc Modrič
Ivan Modrič
Hermina Mohorko
Alojz Motaln
Avgust Mrhar
Anica Muhič
Ivan Muhvič
Milka Mukenauer
Viljem Mulej
Jože Munda
Jože Muster
Bojan Mušič

O

Franc Obran ml.
Franc Obran st.
Dušan Obersnel
Jože Obersnel
Franc Okleščen
Ortlec
Vlado Oset
Janez Osterc
Vlado Ostojić
Ozvald

R

Franc Račečič
Mihael Račič
Jože Rajh
Anton Rajtmajer
Martin Rajzman
Peter Rakovič
Ivan Rakovnik
Rudolf Rakuša
Rudolf Ralca
Borut Ramšak
Peter Raner
Stanka Rečnik
Vlado Regoršek
Tončka Repina
Marija Repnik
Repolusk
Milan Ribič
Ivan Rigler
Miroslav Rieger
Branko Ritonja
Fanika River
Karel Rižnar
Andrej Rodinger
Mirko Rola
Edvard Romih
Zofija Romih
Alojz Rosenfeld
Katica Rosi
Slavko Rosi
Franc Roškar
Rudi Rotman
Janez Rožman
Alojz Rudolf
Miloš Rusić
Janez Ružman

Š

Alojz Šabeder
Tomaž Šaruga
Karel Šauperl
Viktor Šauperl
Rudolf Šelih
Ferdo Šeško
Stanko Šimunić
Jože Šinko
S.Šinko
Tomaž Šinko
Alojz Škofljanec
Vlado Škornik
Goran Škrbić
Franc Škriba
Marika Škrjanc
Rudi Šlegl
Nikola Šoštarič
Tone Španinger
Jože Špenga
Rudi Špes
Adolf Štefanič
Igor Šteh
Slavko Štelcar
Rudolf Štelcl
Branko Štor
Janko Štrafela
Irena Štuber
Katica Štuber
Katica Šulinc
Slavica Šulinc
Alojz Šunko
Herman Šunko

U

Zvonka Unger Ivan Urlep

Z

Branko Zajšek
Franc Zavadlav
Ivan Zdolšek
Ivan Zelenik
Zimšek
Franc Zorc
Tadija Zubak
Zupan
Franc Zupanič
Boštjan Zvezič
Igor Zvezič

© 2024 Kegljaški klub Lokomotiva Maribor