Na podlagi 16. Člena PRAVIL Kegljaškega kluba LOKOMOTIVA Maribor je predsedstvo na 26.redni seji dne 13.12.2012 sprejelo naslednji

PRAVILNIK

KROŽKOVNEGA PRVENSTVA V EKIPNIH BORBENIH IGRAH IN NOVOLETNEGA TURNIRJA

1. člen

Tekmovanje se izvede po pravilih za “ekipno borbeno igro”. Na vsaki tekmi tekmujeta dve ekipi. Ekipa šteje 6 tekmovalk/tekmovalcev in največ tri rezerve. Zamenjan tekmovalec se ne more več vrniti v igro. Rezerva lahko zamenja rezervo. Vodja ekipe lahko napove zamenjavo tekmovalca z rezervo pri sodniku pred pričetkom seta.
Pred pričetkom vsake tekme vodja ekipe prijavi šest tekmovalcev v določenem vrstnem redu, ki bodo pričeli s tekmo, ter največ tri rezerve. Tekmovalec, ki keglja v prvem setu kot prvi za ekipo, keglja v drugem setu kot šesti za ekipo, v tretjem setu kot peti za ekipo, ter v tem krožnem vrstnem redu vseh 12 setov. Med tekmo se krožni vrstni red tekmovalcev ne sme spremenit.
Tekma se odigra na dveh stezah. Na vsaki stezi odigra ekipa 6 setov. Ekipa gostiteljica prične tekmovanje na stezi št. 1, gostujoča ekipa pa na stezi št. 2.
Tekma se odigra v 12 setih, v katerih ima vsak izmed šestih tekmovalcev po tri mete na čiščenje. Skupaj izvede ekipa 216 metov na tekmo. Na vsaki stezi izvede ekipa šest setov. Vsak set se prične s postavitvijo kegljev na polno. S postavitvijo kegljev, ki ostanejo po tretjem metu vsakega izmed tekmovalcev, prične s prvim metom naslednji tekmovalec.

2. člen

Sodnik v zapisnik zabeleži vsak met. Na koncu vsakega seta zapiše skupno število podrtih kegljev v setu. Po šestih setih sešteje skupno število podrtih kegljev v setih. Po dvanajstih setih sešteje skupno število podrtih kegljev v tekmi. Zmagovalec je ekipa z večjim številom podrtih kegljev.

3. člen

Za zmago prejme ekipa 2 točki. V primeru neodločenega rezultata prejme vsaka ekipa 1 točko.

4. člen

Za sojenje tekem so odgovorne ekipe. Za vsako tekmo ekipa priskrbi sodnika, ki sodi nasprotni ekipi. Po končani tekmi je vodja ekipe dolžan podpisati zapisnik.
Sodnika po končani tekmi zapišeta število doseženih točk in podrtih kegljev v razpredelnico prvenstva na oglasni deski kegljišča. Sodnika po končani tekmi predata podpisane zapisnike v mapo prvenstva v pisarni kegljišča.

5. člen

Vsak registrirani tekmovalec KKL Maribor lahko nastopa za ekipo lokomotive in za krožek. Enako velja tudi za tekmovalce, ki so člani dveh krožkov.

6. člen

Ekipe nastopajo v eni, dveh, treh ali vec skupinah (A, B, C…). V eni skupini je lahko najmanj 5 ekip ter najvec 10 ekip. Število skupin doloci vodja tekmovanja glede na število prijavljenih ekip. Ekipe igrajo vsaka z vsako v skupini.

7. člen

Ekipe lahko prijavijo krožki, ki v tekoči sezoni vadijo na kegljišču Lokomotiva. Krožki, ki v tekoči sezoni ne vadijo na kegljišču Lokomotiva, so pa v preteklih sezonah vadili na kegljišču Lokomotiva, lahko prijavijo ekipe samo s soglasjem predsedstva KK Lokomotiva.

8. člen

Vsi tekmovalci nastopajo na lastno odgovornost.

9. člen

Vsak krožek lahko prijavi eno ali več ekip.

10. člen

Za prijavo ekipe se smatra plačilo prijavnine pri blagajni KK Lokomotiva.

11. člen

Znesek prijavnine po ekipi določi predsedstvo KK Lokomotiva.

12. člen

Razpis tekmovanja s končnim datumom za prijave ekip ter z zneskom prijavnine nalepi vodja tekmovanja na oglasno desko KK Lokomotive najmanj 15 dni pred pričetkom tekmovanja.

13. člen

Število ekip v posameznih skupinah določi vodja tekmovanja glede na število vseh prijavljenih ekip. Nobena skupina ne sme biti za več kot eno ekipo večja oz. manjša od drugih skupin.

14. člen

Razvrstitev ekip po skupinah opravi vodja tekmovanja glede na uvrstitev ekip v krožkovnem prvenstvu pretekle sezone in glede na število prijavljenih ekip ter skladno s sprejetimi pravili.

15. člen

Pri končni razvrstitvi se upošteva število osvojenih točk. V primeru enakega števila točk pa več podrtih kegljev (nato: manj praznih metov, večje število podrtih devetk).

16. člen

Prve tri ekipe v vsaki skupini prejmejo pokale.

17. člen

Prvi dve ekipi iz skupine B oz C naslednjo sezono nastopata v skupini A oz. B. Zadnji dve ekipi iz skupine A oz. B naslednjo sezono nastopata v skupini B oz. C.

18. člen

V primeru dveh skupin prve tri ekipe iz skupine B naslednjo sezono nastopajo v skupini A. Zadnje tri ekipe iz skupine A naslednjo sezono nastopajo v skupini B.

19. člen

Vsaka na novo prijavljena ekipa se razvrsti v skupino C (oz. v skupino B v primeru dveh skupin).

20. člen

Ekipa, ki med tekmovanjem odstopi oz. preneha s tekmovanjem oz. je izključena iz tekmovanja, se naslednjo sezono razvrsti v skupino C (oz. v skupino B v primeru dveh skupin).

21. člen

Rezultati že odigranih tekem proti ekipi, ki je med tekmovanjem odstopila oz. bila izključena, se izbrišejo ter se ne upoštevajo pri končni uvrstitvi.

22. člen

Ekipi, čigar vodje ekip podpišeta izmišljen oz. lažen zapisnik, se izključita iz tekmovanja.

23. člen

Menjave in spremembe terminov z razporedom določenih tekem lahko krožki medsebojno dogovarjajo, vendar morajo spremembo javiti in uskladiti z vodjem tekmovanja. Posamezna tekma se lahko preloži samo enkrat, preloženo tekmo pa je potrebno odigrati v roku 14 dni. Vsaka ekipa lahko zaprosi za preložitev največ dveh tekem v sezoni.

24. člen

Vodja ekipe, katera iz opravičljivega razloga ne more priti na tekmo v predvidenem terminu, je to dolžan telefonsko sporočiti vodji nasprotne ekipe ter vodji tekmovanja najkasneje 24 ur pred predvidenim terminom tekme.

25. člen

Ekipa, ki ne prispe na tekmo v predvidenem terminu ter o tem ne obvesti vodje nasprotne ekipe in vodje tekmovanja, izgubi tekmo z rezultatom 400 proti 550. Rezultat se upošteva samo za krožkovno prvenstvo v ekipnih borbenih igrah in se ne upošteva za novoletni turnir.

26. člen

Rezultata prvih dveh odigranih tekem vsake ekipe se upošteva za tekmovanje krožkov za novoletni turnir KK Lokomotiva. Zmaga ekipa, ki podre v obeh odigranih tekmah sešteto največ kegljev. V primeru enakega števila kegljev odloča manj praznih metov, večje število podrtih devetk.

27. člen

Za razrešitev situacij oz. primerov nesoglasij, ki v tem pravilniku niso predvidene, je odgovoren vodja tekmovanja. Dolžan jih je rešiti pravično in v športnem duhu.

28. člen

PRAVILNIK krožkovnega prvenstva v ekipnih borbenih igrah in novoletnega turnirja stopi v veljavo naslednji dan po sprejemu predsedstva kluba.

© 2024 Kegljaški klub Lokomotiva Maribor